Informacje prawne

Strona internetowa www.wkg-ch.org Światowego Kościoła Bożego (WKG Szwajcaria) ma wyłącznie charakter ogólny i nie twierdzi, że jest poprawny i kompletny. Niepewności medium podają następujące zastrzeżenia. W szczególnych indywidualnych przypadkach zastosowanie odpowiednich przepisów prawnych, orzecznictwa i praktyki jest zastrzeżone.

Treść strony internetowej

WKG Szwajcaria podejmuje wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia wiarygodności prezentowanych informacji, ale nie podejmuje żadnych zobowiązań dotyczących poprawności, wiarygodności ani kompletności informacji zawartych na stronie internetowej. Roszczenia odszkodowawcze z tytułu szkód materialnych lub niematerialnych spowodowanych wykorzystaniem lub niestosowaniem dostarczonych informacji lub wykorzystaniem nieprawidłowych i niekompletnych informacji są zasadniczo wykluczone.

Zastrzeżenie dotyczące linków i referencji

Ta strona zawiera linki (Polecenia) do innych stron internetowych. WKG Szwajcaria nie ma wpływu na ich projekt ani treść, dlatego nie ponosi żadnej odpowiedzialności. W szczególności wszelka odpowiedzialność za treść jest wyraźnie odrzucana, bez względu na to, że jest niezgodna z prawem, niemoralna, a nawet po prostu nieodpowiednia do wieku. Odwiedzający taką stronę internetową, do której prowadzi link na stronie internetowej WKG Szwajcaria, ponosi pełną odpowiedzialność za swoją wizytę.

Format pliku

Jako podstawę do dokumentów na naszej stronie celowo wybraliśmy format PDF (Adobe Portable Document Format) ograniczony. Aby móc otworzyć te dokumenty, potrzebujesz Adobe Reader. Możesz to zrobić „Adobe Acrobat Reader DC” Adobe Acrobat Reader DC » pobierz za darmo.

Informacja o prawach autorskich

Treść i struktura artykułów i zdjęć opublikowanych na tej stronie są chronione prawem autorskim. Każde użycie niedozwolone przez prawo autorskie wymaga uprzedniej pisemnej zgody WKG Switzerland. Wydruki i pliki do pobrania ze stron internetowych mogą być wykonywane wyłącznie do użytku osobistego, prywatnego i niekomercyjnego.

Ważność prawna niniejszego zrzeczenia

Zastrzeżenia te należy traktować jako część publikacji internetowej, z której zostałeś skierowany. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie powinny, już nie odpowiadają lub nie odpowiadają w pełni obowiązującej sytuacji prawnej, pozostałe części dokumentu pozostają nienaruszone pod względem treści i ważności.

Aktualizacje

WKG Szwajcaria zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tej witrynie w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.